Jak podłączyć alternator Schemat

Ogólnie rzecz biorąc, alternator jest używany do przekształcania energii mechanicznej w energię elektryczną. Jest to jedna z najważniejszych części silnika samochodu. Dostarcza energię do akumulatora i innych urządzeń w samochodzie. Najczęściej spotykane rodzaje alternatorów to dwuprzewodowe lub trzyprzewodowe. Kiedy silnik jest włączony, alternator pracuje, co powoduje doładowanie akumulatora. W wielu późnych modelach samochodów, alternator posiada również komputer, który kontroluje jego moc wyjściową. Systemy te są bardzo skomplikowane w instalacji, a okablowanie ich nie zawsze jest proste.

Używanie alternatora do zasilania samochodu wymaga podstawowej wiedzy o tym, jak działa elektryczność i jak różne elementy elektryczne współpracują ze sobą. Na szczęście schemat elektryczny zapewnia wizualną reprezentację tego, jak te komponenty są połączone ze sobą. Postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w schemacie, możesz łatwo zidentyfikować właściwe połączenia i zainstalować alternator w swoim pojeździe.

Kiedy samochód jest uruchamiany, regulator napięcia wysyła napięcie do alternatora. Jego zadaniem jest dostosowanie napięcia do wymagań urządzenia. Zapewnia również połączenie z masą, które umożliwia przepływ prądu przez alternator. Jednostki te są zwykle umieszczone w tylnej części silnika. Możesz znaleźć schemat połączeń alternatora online, aby pokazać, jak poszczególne elementy są połączone.

Głównymi elementami elektrycznymi alternatora są przewody dodatnie i ujemne. Przewód dodatni łączy się z dodatnim zaciskiem akumulatora, a przewód ujemny z ujemnym zaciskiem akumulatora. Przewód dodatni jest czerwonym przewodem z o-ringiem na nim. Przewód ujemny to czarny przewód. Jest to najważniejszy z przewodów ujemnych, ponieważ jest to podstawowe połączenie uziemiające.

Drugim głównym elementem elektrycznym alternatora jest przewód wzbudzający lub wejściowy zapłonu. Przewód ten łączy się z przełącznikiem kluczykowym i włącza regulator napięcia. W alternatorze jednoprzewodowym może on znajdować się w pobliżu przełącznika kluczykowego. W alternatorze dwuprzewodowym może znajdować się na zacisku L lub T alternatora. Przewód wejściowy wzbudzacza lub zapłonu to gruby czerwony przewód z o-ringiem na końcu. Jest to mały obwód, który łączy się z przewodem dodatnim.

Trzecim elementem elektrycznym alternatora jest przewód wykrywający napięcie. Przewód ten wykrywa napięcie w akumulatorze przy zapłonie. Przewód wykrywający napięcie jest następnie podłączony do akumulatora. Dzieje się tak, aby alternator mógł wyczuć wymagany prąd. W alternatorze dwuprzewodowym przewód wyczuwania może być podłączony do przekaźnika lub do złączy wiązki.

Czwartym elementem elektrycznym alternatora jest cewka polowa, która tworzy pole magnetyczne w celu wytworzenia energii elektrycznej. Znajduje się ona w tylnej części dynama i jest zamontowana na bloku silnika poprzez wspornik pod kątem prostym. Alternatywną opcją jest zainstalowanie wspornika w nowym miejscu, na przykład przed istniejącym punktem montażowym.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *